Is jouw initiatief mogelijk een startende impact onderneming?


Is jouw initiatief mogelijk een startende impact onderneming?
 Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om behalve financieel gezond, ook maatschappelijk betekenisvol te zijn. Dat geldt zowel voor startende zzp'ers en het MKB als voor grote corporaties.

Deze shift wordt ook wel aangeduid als de transitie naar een betekeniseconomie waarin de economische activiteiten in de stad bijdragen aan het aanpakken en oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. De stad is gebaat bij een ondernemersklimaat waarin bedrijven gestimuleerd worden om 'betekenisvol' te ondernemen en te groeien.

In co-creatie met meer dan dertig sociaal ondernemers, onderwijzers, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokken Haarlemmers is daarom het Actieprogramma Impact ondernemen ontworpen.

Dit Actieprogramma helpt impact ondernemers om hun weg te vinden binnen de overheid, aan fysieke ontmoetingsplekken, een netwerk van gelijkgestemden, trainingsmogelijkheden, een afzetmarkt en zichtbaarheid middels een inkoopplatform en biedt een wegwijzer aan financieringsmogelijkheden. Is jouw initiatief een startende impact onderneming? Kijk dan wat het actieprogramma voor jou kan betekenen op:

https://www.stichtingstadsgarage.nl/actieprogramma-sociaal-ondernemerschap/

 

20 aug 2021

Tekst mk
Foto mk