Middelen

Maatschappelijke intitiatieven zijn niet altijd uit te voeren zonder geld. Gelukkig zijn er mogelijkheden om aan geld voor een initiatief te komen. Zo zijn er verschillende fondsen waar je gebruik van kan maken. Ook kan je door crowdfunding in bijvoorbeeld je eigen buurt geld ophalen en heeft de gemeente budget voor bewonersinitiatieven en sociale initiatieven. Kom je er niet uit, dan kun je ook een email sturen naar de redactie van HaarlemLink: info@haarlemlink.nl


Crowdfunding

Crowdfunding is een manier van financieren die de afgelopen jaren enorm aan populariteit heeft gewonnen. Bij crowdfunding presenteer je je idee en kan iedereen die interesse heeft naar eigen vermogen financieel of materieel bijdragen, of door zelf de handen uit de mouwen te steken. Vaak staat hier iets tegenover vanuit de initiatiefnemer, zoals een goodie of gratis kaartje.

Wil je meer weten over crowdfunding of wil je een online crowdfundingscampagne opzetten? De gemeente Haarlem organiseert beginnerstrainingen en trainingen om echt aan de slag te gaan. Dit doet de gemeente in samenwerking met stichting Voor je Buurt. Hiervoor kun je onze website en Facebook-pagina in de gaten houden.

Op de website van Douw&Koren vind je nog meer informatie over deze vorm van financieren.


Gemeente

De gemeente Haarlem heeft verschillende subsidies om initiatiefnemers op weg te helpen. Bekijk hiervoor het overzicht van subsidies.

Leefbaarheid en initiatiefbudget
De gemeente Haarlem heeft een budget van ongeveer € 230.000 voor initiatieven uit de stad. Iedereen kan aanspraak maken op dit budget. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Initiatiefraad. Dit doen zij met de door het college vastgestelde uitvoeringsregeling. De raad bestaat uit 4 Haarlemmers en een gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem. De gebiedsverbinder zit in de raad als secretaris en heeft geen stemrecht. Daarnaast kan dit budget ook door wijkraden worden aangesproken voor zaken die de wijkraad kunnen ondersteunen. 

Contact met de gemeente over uw initiatief
Heb je een goed idee voor de stad of wijk en wi je hierover in gesprek met de gemeente? Dat kan! We gaan graag met je in gesprek. Bekijk hier hoe zo’n gesprek eruit ziet en hoe je je kunt voorbereiden.

 

Fondsen

Er zijn allerlei fondsen waarop maatschappelijke initiatieven aanspraak kunnen doen. De website Verenigingen.nl biedt een overzicht van verschillende fondsen en niet-gemeentelijke subsidies in Nederland. Financiële middelen voor je organisatie of project vinden? Hier kun je tips vinden. Deze site wordt veel gebruikt door professionele fondsenwervers. 

In Haarlem kun je onder meer terecht bij: 

- De Ruigrokstichting > Deze stichting ondersteunt initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning in aanmerking.

- Bij acute financiële nood kun je naar Fonds voor Urgente Noden. Fun Haarlem biedt hulp aan inwoners die tussen wal en schip dreigen te vallen.  

- Voor ondersteuning aan initiatieven en projecten voor armen of voor het huisvesten, verzorgen of verplegen van bejaarden, wezen, vondelingen of verlaten kinderen kun je naar Sint Jacobs Godshuis. Zij ondersteunen initiatieven en projecten voor deze doelgroepen. 

- Fonds Hulpactie Haarlem > Heb je ondersteuning nodig voor realisatie van een initiatief gericht op projecten waarin actieve zelfredzaamheid centraal staat? Bijvoorbeeld bij het helpen van de (kwetsbare)medemens. Met focus op de doelgroepen: ouderen, alleenstaande, vrouwen, mensen met migratieachtergrond en chronisch zieken. Klop dan eens aan bij Fond hulpactie Haarlem om te kijken of ze je project financieel kunnen steunen.

Heb je een cultureel initiatief en heb je hulp nodig? Kijk eens op:
- Cultuurherstel > Voor het versterken van de financiële basis van culturele organisaties met behulp van een coach en zo nodig een lening. Het platform is een samenwerking met Cultuur+Ondernemen en mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam.
- Heb je een sociaal of cultureel project? Kijk dan eens bij VSB Fonds 

Provincie Noord-Holland

Daarnaast zijn er verschillende cursussen die je kunt volgen over het aanvragen van subsidie via fondsen. Dit kan bij 3F, VU of Vakopleidingen Fondsenwerving