Advies

Je wilt een initiatief starten, maar je hebt tal van vragen. Bij wie kan je terecht?

Er zijn diverse organisaties die je kunnen adviseren en ondersteunen bij het uitwerken van je idee of plan. Hieronder vindt je een lijst van organisaties die je kunt benaderen.

Ook kan je contact opnemen met de wijkraad in het gebied waar je wilt starten. Op www.haarlem.nl/stadsdelen vind je per stadsdeel de contactgegevens van alle wijkraden in dat gebied.

Je kan verder op zoek gaan naar andere organisaties die actief zijn in jouw wijk of op jouw interessegebied. Van fietsersbond tot welzijnsorganisatie, van clubs tot scholen: wellicht zien zij jouw idee zitten en zijn ze bereid je te steunen.

Als je er niet uitkomt, kun je ook een berichtje sturen naar de redactie van HaarlemLink: info@haarlemlink.nl 

 

Ondersteuners maatschappelijke initiatieven

 

Welzijnsorganisaties

Je kan ook direct contact opnemen met een welzijnsorganisatie die actief is in je wijk. Op www.digitale-sociale-kaart.nl/haarlem kan je zien in welke gebieden verschillende welzijnsorganisaties actief zijn.

 

Vrijwilligers

Werkt jouw initiatief met vrijwilligers of wil je dat in de toekomst gaan doen? Het vrijwilligerscentrum Haarlem en omgeving adviseert bij de werving van vrijwilligers en het voeren van een goed vrijwilligersmanagement. Je kunt een oproep plaatsen voor vrijwilligers op www.haarlemvoorelkaar.nl. Op deze website vind je ook het scholingsaanbod van de Vrijwilligersacademie Haarlem voor professionals, bestuurders en vrijwilligers.

 

Gemeente Haarlem

Het Haarlems Kompas voor Initiatieven biedt Haarlemmers handvatten om een idee voor de stad verder uit te werken. In het Kompas staan 4 thema's die de gemeente Haarlem belangrijk vindt bij een initiatief. Meer informatie vind je hier

Ook de gemeente kan advies geven. Je kan contact opnemen met de contactpersoon van het stadsdeel waar je woont. Je vindt ze op:

Weet je niet precies bij wie je moet zijn voor je initiatief? Dan kan je je vraag ook rechtstreeks stellen via initiatief@haarlem.nl. Je wordt dan doorverwezen naar de juiste contactpersoon.

 

Initiatieven Café

Enkele keren per jaar organiseert de gemeente Haarlem een initiatievencafé: een bijeenkomst waarin mensen met een idee, organisaties of particulieren met een aanbod, de gemeente en andere geinteresseerden aanwezig zijn. Je kan daar je idee pitchen en vragen om hulp en advies stellen. Via deze website en via de nieuwsberichten van de gemeente blijf je op de hoogte van waar en wanneer deze plaatsvinden.