Advies

Je wilt een initiatief starten, maar je hebt tal van vragen. Bij wie kun je terecht?

Er zijn diverse organisaties die je kunnen adviseren en ondersteunen bij het uitwerken van je idee of plan. Hieronder vind je een lijst van organisaties die je kunt benaderen.

Ook kun je contact opnemen met de wijkraad in het gebied waar je wilt starten. Op www.haarlem.nl/stadsdelen vind je per stadsdeel de contactgegevens van alle wijkraden in dat gebied.

Je kunt verder op zoek gaan naar andere organisaties die actief zijn in jouw wijk of op jouw interessegebied. Van fietsersbond tot welzijnsorganisatie, van clubs tot scholen: wellicht zien zij jouw idee zitten en zijn ze bereid je te steunen.

Als je er niet uitkomt, kun je ook een berichtje sturen naar de redactie van HaarlemLink: info@haarlemlink.nl 

 

Ondersteuners maatschappelijke initiatieven

 • Creatieve Muggen > bied expertise vanuit diverse invalhoeken om jouw maatschappelijke intitiatief, event of idee tot een hoger level te tillen
 • De Inschakelaars > ondersteuning maatschappelike initiatieven
 • Stichting Stadsgarage > versnelt en ondersteund transitie naar maatschappelijk ondernemerschap
 • 023DOEN > initiatieven platform omgeving Haarlem met als doel verder brengen van initiatieven
 • STAD Haarlem > jongeren project bureau, realiseren idëeen van  jongeren
 • Bedrijf & Samenleving > netwerkorganisatie en makelaar in maatschappelijk ondernemen
 • stichting Stadsgesprekken > burgerinitiatief wat idëen verzameld en in contact brengt met het stadsbestuur, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

  Heb je een groen of duurzaam initiatief? Kijk dan eens op:
 • Ground8 > innoveren met de wijk aan een duurzame, lokaal ondernemende, gezonde en inclusieve leefomgeving
 • Haarlem Groener
 • De Groene Ambassade > overzichtspagina van activiteiten en initiatieven in Haarlem, omtrent verduurzamen van eigen woning
 • Groen Kapitaal Noord-Holland > platform voor innovatieve initiatieven met een crossover in economie, landbouw, infrastructuur en/ of leefomgeving
 • Haarlem Talk > Hoe blijf je als organisatie adaptief in veranderende tijden? Haarlem Talk identificeert maaschappelijke initiatieven en verbindt ideeën en initiatiefnemers. Door ondernemers die elkaar versterken bij elkaar te brengen, vergroot dit hun kansen om in the picture te komen bij impact investeerders.

  Heb je een cultureel initiatief en heb je hulp nodig? Kijk eens op:
 • Cultuurherstel > voor versterken van financiële basis van culturele organisaties met behulp van een coach en zo nodig een lening. Het platform is een samenwerking met Cultuur+Ondernemen en mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam

Welzijnsorganisaties

Je kunt ook direct contact opnemen met een welzijnsorganisatie die actief is in je wijk. Op www.digitale-sociale-kaart.nl/haarlem kun je zien in welke gebieden verschillende welzijnsorganisaties actief zijn.

 

Vrijwilligers

Werkt jouw initiatief met vrijwilligers of wil je dat in de toekomst gaan doen? Het Vrijwilligerscentrum Haarlem _ omgeving adviseert bij de werving van vrijwilligers en het voeren van een goed vrijwilligersmanagement. Je kunt een oproep plaatsen voor vrijwilligers op www.haarlemvoorelkaar.nl. Op deze website vind je ook het scholingsaanbod van de Vrijwilligersacademie Haarlem voor professionals, bestuurders en vrijwilligers.

 

Gemeente Haarlem

Het Haarlems Kompas voor Initiatieven biedt Haarlemmers handvatten om een idee voor de stad verder uit te werken. In het Kompas staan 4 thema's die de gemeente Haarlem belangrijk vindt bij een initiatief. Meer informatie vind je hier

Ook de gemeente kan advies geven. Je kunt contact opnemen met de contactpersoon van het stadsdeel waar je woont. Je vindt ze op:

Weet je niet precies bij wie je moet zijn voor je initiatief? Dan kun je je vraag ook rechtstreeks stellen via initiatief@haarlem.nl. Je wordt dan doorverwezen naar de juiste contactpersoon.

 

Initiatieven Café

Tijdens het Initiatievencafé pitchen initiatiefnemers hun idee en hulpvraag. De aanwezigen in de zaal kunnen luisteren, inspiratie opdoen, netwerken en/of initiatiefnemers helpen met hun vraag. Op deze manier leren initiatiefnemers, de gemeente, maatschappelijke organisaties en ondernemers elkaar kennen en komen ze in gesprek. De gemeente helpt met dit platform en podium om nog meer mooie initiatieven in Haarlem te realiseren en te verbinden.

Bekijk het filmpje van het Initiatievencafé in november 2019 voor een sfeerimpressie.