Heb jij een mooi initiatief dat bijv. het ontmoeten van bewoners bevordert of de betrokkenheid van de buurt vergroot?

De Corona Herstelsubsidie kan dat financieel mogelijk maken en start op 31 augustus. Vanaf die dag kan iedereen die in Haarlem werkt of woont een aanvraag indienen voor kleinschalige activiteiten die bijdragen aan het herstel van de stad. Dit geldt naast inwoners en ondernemers, ook voor ZZP’ers, culturele en maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen.

Per aanvraag is er een financiële bijdrage tussen de €500 en €10.000 beschikbaar indien voldaan wordt aan de voorwaarden. Het doel van het college is het mogelijk maken van plannen uit de stad gericht op ontmoeting, verbinding en het heropenen van de lokale samenleving en economie. De nadruk ligt op initiatieven voor en door kwetsbare groepen en zwaar getroffen sectoren. Zie voor de voorwaarden en meer informatie: http://www.haarlem.nl/coronasubsidie Dit is ook de plek waar vanaf 31 augustus de aanvragen gedaan kunnen worden.

Ken jij mensen of organisaties die mogelijk hier gebruik van willen maken? Stuur dit bericht dan vooral door. Vragen of opmerkingen kan je mailen naar: coronasubsidie@haarlem.nl

Naast deze subsidie stelt het college met het Herstelpakket Coronacrisis ook extra middelen beschikbaar voor ondersteuning van de horeca en cultuursector en voor de verbetering van de leefbaarheid in kwetsbare wijken ter stimulering van ontmoeting en gezondheid.

19 aug 2021

Tekst mk
Foto mk