Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Als je een initiatief plaatst op HaarlemLink onderschrijf je de gedachte achter HaarlemLink: het bieden van een platform om Haarlemmers met een maatschappelijk initiatief met elkaar te verbinden. Je gebruikt het platform niet voor puur commerciele doeleinden. Je plaatst ideeen die Haarlem leuker, leefbaarder, socialer, duurzamer en mooier maken en meldt je initiatief af als het is gerealiseerd. Je gaat akkoord met de volgende voorwaarden.

 

Content

Jij bent eigenaar van alle content (tekst, foto's, video en andere content) die jij zelf op HaarlemLink plaatst. Je bent verantwoordelijk voor die content. Je gebruikt geen content van anderen waarop eigendomsrechten rusten zonder hun toestemming, en je plaatst geen beelden van andere mensen zonder hun toestemming. 

Je geeft ons toestemming om jouw content te gebruiken en te publiceren op Haarlemlink. Deze toestemming eindigt als je je initiatief op HaarlemLink verwijdert, tenzij je jouw content hebt gedeeld met andere HaarlemLink-gebruikers voor andere initiatiefpagina's.

NB Verwijderde content blijft gedurende enige tijd aanwezig in back-ups, maar is dan niet meer beschikbaar voor anderen.

 

Respect

Je houdt je aan onze huisregels. Dat wil zeggen dat je respectvol omgaat met gebruikers en andere initiatiefnemers op HaarlemLink, en met anderen in het algemeen. Je plaatst geen discriminerende, kwetsende, beledigende, persoonlijke of onbetamelijke content en je onderneemt op HaarlemLink geen acties waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of waarmee de wet wordt overtreden.

 

Veiligheid

We doen ons best om HaarlemLink veilig te houden, maar we hebben jouw hulp daarbij nodig. Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciele berichten (spam) op HaarlemLink en je gebruikt het platform niet voor illegale activiteiten. Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt HaarlemLink niet op andere manieren via geautomiseerde middelen (zoals met harvesting bots, spiders of scrapers). Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van HaarlemLink wordt verstoord of overbelast. 

 

Registratie en accountbeveiliging

Je verklaart dat je je met je echte naam en je eigen contactgegevens  hebt geregistreerd op HaarlemLink.Je maakt niet meer dan een registratie aan. Je maakt geen account voor iemand anders aan zonder zijn of haar toestemming. Je houdt je contactgegevens correct en actueel en deelt je wachtwoord niet met anderen buiten je eigen initiatiefpartners. Als je een initiatiefpagina wilt overdragen aan iemand anders, geef je dat per e-mail aan ons door via info@haarlemlink.nl. 

Je gebruikt voor de titel van je initiatief geen naam die al in gebruik is bij een ander initiatief of bij een bedrijf of organisatie (binnen of buiten HaarlemLink), of daar een duidelijke associatie mee heeft.

 

Wijzigingen

HaarlemLink informeert initiatiefhouders over wijzigingen die we doorvoeren in deze voorwaarden via een e-mail en via de nieuwstegel op de homepage van dit platform. Als je HaarlemLink na deze melding blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

 

Verwijdering van content of van je registratie

Geplaatste content wordt niet proactief gecontroleerd door HaarlemLink. We gaan ervan uit dat je HaarlemLink gebruikt zoals en waarvoor het platform is bedoeld: om met elkaar in contact te komen om Haarlem een (nog) fijnere stad te maken.

Maar: HaarlemLink behoudt zich het recht voor om door jouw geplaatste content, een initiatief of je registratie te verwijderen als je naar het oordeel van de redactie onze voorwaarden overtreedt, inbreuk maakt op het intellectueel eigendom van anderen, een risico creeert voor ons platform of gebruikers, initiatiefnemers of anderen in welke zin dan ook schaadt met jouw opmerkingen of gedragingen. We stellen je daarvan per e-mail op de hoogte.

Ben je het niet eens met onze beslissing? Neem dan contact met ons op via info@haarlemlink.nl. We zijn altijd bereid tot een goed gesprek.

 

Laatste wijziging: 1 maart 2018