Pitchen voor impact in je wijk

Ondernemende bewoners die een wijkonderneming of BewonersBedrijf willen starten, kunnen zich vanaf nu aanmelden voor ‘Pitchen voor impact in je wijk’, een initiatief van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en KNHM Participaties BV. Beide organisaties adviseren en investeren in ondernemende burgers die als collectief een onderneming starten om daarmee de wijk te verbeteren. We zijn altijd op zoek naar kwalitatief goede wijkondernemingen of BewonersBedrijven. Bewonersgroepen met een onderneming (in oprichting) kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de pitch op 12 november. Voor meer info: Pitchen voor impact in je wijk

6 jul 2018

Tekst -
Foto -