Dromenvangers Schalkwijk

WAT

Twee jaar geleden hebben een aantal partijen met maatschappelijke betrokkenheid, in samenspraak met een netwerk van actieve bewoners, ondernemers, gemeente, lokale wijkraden en bedrijven die relevantie hebben met de ontwikkeling van Schalkwijk als economische regio, de handen ineengeslagen. Dit is de oorsprong van de stichting BEMM oftewel: ‘Beter en met Meer’. Sindsdien zijn we actief aan de slag in de kwadranten van de wijk met het verbinden van mensen met ideeën of vragen en hen verder te helpen met bijvoorbeeld kennis en middelen voor hun idee, een plek of project en samenhang creëren tussen de diverse bevolkingsgroepen in de wijk.

Centraal staat het idee van dromen vangen en samen realiseren, want het succes van BEMM valt of staat met het in contact zijn met de wijk.

WAAROM

In 2016 en 2017 is d.m.v. regelmatige inloop-bijeenkomsten het Dromenvangersprogramma in Molenwijk gestart. Het doel is 'dromen vangen'; in gesprek gaan met bewoners en ondernemers in Schalkwijk waarbij bewoners en initiatiefnemers ondersteund worden in het realiseren van hun dromen en ambities en het opzetten van participatieve wijkprojecten met potentieel tot wijkondernemerschap.

Het programma voert Dromen uit met een duurzaam karakter. Geen projecten met een begin- en einddatum maar procesgerichte, zich zelf ontwikkelende (lerende) projecten. Dromen die vertaald worden in helder gekaderde, eenvoudig uitvoerende “formats” met een gedegen begeleiding en daarom een hoge slagingskans.

BEMM en haar partners bouwen deze structuur in de komende jaren verder uit, door het programmacyclus meerdere keren te herhalen. Het vooruitzicht is om in de komende jaren een bloeiende dromenvangers-community te ontwikkelen die tegen het einde van de periode georganiseerd kan worden in een coöperatie voor en door de inwoners en ondernemers van Schalkwijk om de basis voor economische zelfstandigheid te leggen.

VOOR WIE

Het programma is gericht op iedereen in Schalkwijk die vanuit zijn of haar individuele positie een droom heeft en hulp nodig heeft om deze waar te maken. Dit geldt voor personen individueel maar ook voor groepen mensen, ongeacht ras, geslacht of leeftijd.

HELP MEE

BEMM is een Stichting met een idylle doelstelling zonder winstoogmerk en afhankelijk van partners en vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar mensen met een intrinsieke motivatie om anderen te helpen. Dit kan zowel op op sociaal welzijnsniveau zijn als op economisch niveau.

Je kunt hier vrijblijvend contact opnemen met de initiatiefnemer en samen kijken welke hulp nodig is.


LOCATIE

Zevenwoudenplantsoen 3, 2036 NA Haarlem, Nederland
Deel dit initiatief

WIE ZIJN WIJ

Initiatiefnemer
Mick Slaap

AGENDA

Nog geen evenementen gepland.


CATEGORIE

ONTMOETEN ACTIVITEITEN
GROEN DUURZAAM
KUNST CULTUUR
VEILIG SCHOON

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang automatisch een e-mail als er nieuws is over dit initiatief. Je kunt je op elk moment weer afmelden.

REACTIES
Nog geen reacties


REAGEER