Online Initiatievencafé op 22 juni

Op 22 juni vindt een online Initiatievencafé plaats. Iedereen is tussen 17.00 en 18.30 uur welkom om online te pitchen, advies te vragen en zichzelf te laten inspireren.

Ook in deze tijd is te zien hoe innovatief Haarlemmers zijn en hoeveel goede ideeën er in de stad leven. Daarom vindt gemeente Haarlem het juist nu belangrijk om initiatiefnemers een podium te bieden waarop zij hun ideeën kunnen presenteren. Op 22 juni vindt een online Initiatievencafé plaats. Iedereen is tussen 17.00 en 18.30 uur welkom om online te pitchen, advies te vragen en zichzelf te laten inspireren.

Tijdens het online Initiatievencafé pitchen Haarlemmers hun idee. Zij vertellen hoe zij Haarlem een fijnere plek willen maken om te wonen, werken of verblijven en welke hulpvraag ze hiervoor hebben. De aanwezigen kunnen luisteren, inspiratie opdoen en/of initiatiefnemers helpen met hun vraag. Het doel is initiatiefnemers, de gemeente, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij elkaar brengen. Zo wil de gemeente betrokken Haarlemmers op weg helpen met de realisatie van nog meer mooie initiatieven in Haarlem.

Deze keer krijgen alle initiatiefnemers die mogen pitchen advertentieruimte in het Haarlems Weekblad, als extra platform voor hun initiatief. Ook zorgen we weer voor een breed publiek bestaande uit o.a. ondernemers, ambtenaren, wijkraden en de Rabobank.

De pitches vinden 22 juni online plaats, via Microsoft Teams, publiek kan meeluisteren. Ook kan iedereen live vragen stellen of hulp aanbieden aan de pitchers.

Aanmelden

Een initiatief pitchen of luisteren naar de pitchers? Iedereen kan zich gratis aanmelden door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl. Aanmelden voor het pitchen kan t/m 14 juni.

Aanmelden om te luisteren kan tot en met zondag 21 juni. Deelnemers ontvangen een bevestigingsmail met daarin een link naar de online bijeenkomst op Microsoft Teams. Omdat het Initiatievencafé online is, is het alleen mogelijk om mee te luisteren als deelnemers zich vooraf aanmelden.

Iedereen die een pitch wil doen tijdens het Initiatievencafé mag gratis deelnemen aan de online training Pitchen met Passie door Paul Bierman. Deze training staat gepland op 15 juni tussen 15.00 en 18.00 uur.

 

AGENDA

19 mei 2020

Tekst -
Foto -