De Ruimte - De Plek van Nu voor de Stad van Morgen

WAT

In Haarlem vind je een plek. Een fascinerende plek waar je even niets hoeft. Een plek waar op de klok altijd NU staat. Een plek waar je mag observeren, luisteren, vertragen en ont-moeten. Een plek waar vanuit rust en ruimte nieuwe ideeën, plannen, initiatieven en onverwachte samenwerkingen tot bloei komen. Waar kennis wordt gedeeld, waar iedereen welkom is om te participeren én het echte gesprek wordt gevoerd. Hier borrelen de innovatieve ideeën en creatieve plannen op, waarbij de complexiteit van de stedelijke vraagstukken omarmt wordt. Waar op een speelse manier het licht wordt geworpen op de snel veranderende stad en op ontspannen manier gewerkt wordt aan een betere wereld. Vragen passeren de revue zoals ‘In wat voor stad willen we leven? In wat voor wereld? En hoe kan ik binnen dit speelveld van betekenis zijn?

Een onafhankelijk platform (stichting) van, voor en door de stad. Waar een kwalitatieve programmering toegankelijk is voor iedereen. Het publiek bestaat uit een zo groot mogelijke verscheidenheid aan mensen, disciplines en domeinen. Jong, oud, arm, rijk, met of zonder migratieachtergrond. Want juist in onze verschillen vinden we de mooiste ideeën.

De unieke en interdisciplinaire aanpak van de programma’s doorlopen de volgende onderdelen: ontspanning, inspiratie/creatie en verbinding/ontmoeting. We beginnen het programma altijd met een moment om aan te komen in het nu. Bijvoorbeeld een prachtig muziekstuk, een geleide meditatie of een ademhalingsoefening. We gaan van doen en denken, naar zijn en voelen. Dan is het tijd voor dialoog en inspiratie; betrokken sprekers en bijzondere gasten vertellen hun verhalen en hun visies op de hedendaagse uitdagingen. Zij nemen je mee in hun wonderlijke perspectief op de wereld. Deze inspiratie geeft ruimte voor creativiteit, innovatie en het denken in kansen en mogelijkheden. We sluiten het programma af met het ont-moeten van elkaar. En heffen geïnspireerd het glas op deze fijne stad, die zojuist nog ietsje fijner is geworden.

WAAROM

Verandering is constant en uitdagingen komen continu op ons pad. Wat we echter vergeten - juist in deze gekke tijden - is dat oplossingen vaak dichterbij zijn dan we denken.

Crises leiden tot blikvernauwing. We schieten in de doe-modus en willen de ontstane situatie zo snel mogelijk ongedaan maken (oplossen).
.
Deze doe-modus zorgt ervoor dat we naar een doel in de toekomst werken, zonder te zien of dit wel de juiste beweging is voor de complexiteit van de situatie.
Als we vanuit ontspanning en openheid bewegen, dan kijken we vanuit de breedte. Vanuit speelsheid en ruimte kunnen we veel beter zien welke acties en verbindingen daadwerkelijk behulpzaam zijn.

Daarom biedt 'De Ruimte' een plek om vanuit zachte krachten (ontspanning, inspiratie en verbinding) antwoorden te ontdekken voor de complexe uitdagingen van deze tijd. Wat betekent dit:

- Haarlemmers uit alle stadsdelen worden geënthousiasmeerd en betrokken in een open ruimte.
- Zachte onderdelen uit de samenleving krijgen meer aandacht (zie de afbeelding met thema's).
- Hetgeen wat op allerlei lagen in de stad speelt, wordt verbonden en professioneel omhoog getrokken.
-Ideeën en samenwerkingen worden ongedwongen gestimuleerd en leveren een bijdrage aan de stad en de hedendaagse uitdagingen.
- Een onafhankelijk podium voor en door de stad ontstaat waarbij verschillende meningen en inzichten van een zo divers mogelijke groep maar voren komen.
- Haarlem beschikt d.m.v. ‘De Ruimte’ over een uniek platform door de interdisciplinaire en holistische aanpak.

VOOR WIE

'De Ruimte' is een plek van, voor en door de stad. Een plek waar iedereen mag observeren, luisteren en participeren: jong, oud, arm, rijk, met of zonder migratieachtergrond. Beleidsmakers, ondernemers, studenten en burgers.

HELP MEE

Co-creatie
• Verder ontwikkelen plan
• Samenwerkingen en partnerships ontdekken.

Fysieke ruimte
•(Leegstand)locatie
•Gebiedsontwikkelingsproject
•Bestaande creatieve locatie met ruimte voor programmering (bv als proeftuin)

Financiële ruimte
•Sponsoren, fondsen, & subsidies
•Gemeente, stichtingen, stimuleringsfondsen
•Projecten, producties & opdrachten

Samenwerking met Haarlemse media
•Uitwisseling Exposure vs content (opiniestuk en programmering)

Je kunt hier vrijblijvend contact opnemen met de initiatiefnemer en samen kijken welke hulp nodig is.

LOCATIE

Er is (nog) geen locatie
Deel dit initiatief

WIE ZIJN WIJ aa

Initiatiefnemer
Djaja Van den Berg
Particulier
Contact

AGENDA

Nog geen evenementen gepland.


CATEGORIE

ONTMOETEN ACTIVITEITEN
GROEN DUURZAAM
KUNST CULTUUR
VEILIG SCHOON
WONEN BOUWEN
CORONA INITIATIEF

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang automatisch een e-mail als er nieuws is over dit initiatief. Je kunt je op elk moment weer afmelden.
REACTIES
Nog geen reacties


REAGEER